Panel Kullanımı

Panelin kullanımı ile ilgili hertürlü bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1) Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve Ön Test Uygulaması
BİROL ŞEN
birol.sen@ege.edu.tr
0 535 579 73 33

2) İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi
BİROL ŞEN
birol.sen@ege.edu.tr
0 535 579 73 33

3) İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

4) Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

6) İş Hukuku
ŞÜKRAN ERTÜRK
sukran.erturk@deu.edu.tr
0 532 286 92 55

8) Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve Sözleşmeler
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

9) İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

10) İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

11) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
BİROL ŞEN
birol.sen@ege.edu.tr
0 535 579 73 33

12) Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

13) Çalışma Ortamı Gözetimi
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

14) İş Hijyeni
MUSTAFA TUĞRUL ŞAHBAZ
sahbaz_2000@yahoo.com
0 533 634 98 70

15) İşyeri Bina Ve Eklentileri
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

16) Fiziksel Risk Etmenleri
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

17) Kimyasal Risk Etmenleri
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

18) Biyolojik Risk Etmenleri
MUSTAFA TUĞRUL ŞAHBAZ
sahbaz_2000@yahoo.com
0 533 634 98 70

19) Psikososyal Risk Etmenleri
MUSTAFA TUĞRUL ŞAHBAZ
sahbaz_2000@yahoo.com
0 533 634 98 70

20) Ergonomi
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

21) Korunma Politikaları
BİROL ŞEN
birol.sen@ege.edu.tr
0 535 579 73 33

22) Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

23) Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
BİROL ŞEN
birol.sen@ege.edu.tr
0 535 579 73 33

24) Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

25) Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

26) El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

27) Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

28) Yangın
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

29) Acil Durum Planları
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

31) Havalandırma Ve İklimlendirme Prensipleri
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

32) Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

33) Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

35) Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
BİROL ŞEN
birol.sen@ege.edu.tr
0 535 579 73 33

36) Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

37) İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

38) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

39) Kişisel Koruyucu Donanımlar
MEHMET RAİF KARVAN
raifkarvan@gmail.com
0 532 411 83 39

40) İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

41) İş Kazaları
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01

42) Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları
AYŞE SİBEL AKKOL
0 533 332 99 59

43) İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller Ve Düzenlenecek Belgeler
RAMAZAN EKİCİ
fatih.ramazan.ekici@hotmail.com
0 532 293 68 64

46) Çalışma Hayatında Etik
AYŞE SİBEL AKKOL
0 533 332 99 59

47) Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim
AYŞE SİBEL AKKOL
0 533 332 99 59

49) Değerlendirme Ve Son Test
KAMİL ÇİFTLİK
ciftlik.kamil@gmail.com
0 505 406 10 01